vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CHỈ SỐ S&P 500

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Như bài Phân Tích Kĩ thuật Mô Hình nến thì tầm khoảng 1-2 Phiên giao dịch nữa thì sẽ có tín hiệu quay đầu tăng của Chỉ số
Chúc tất cả giao dịch hiểu quả - kiếm Tiền Tiêu tết
lh 0986.401.086 Tùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.