NgocHaiPearlie

SPX500 - Xu hướng đã tăng vượt đỉnh như kỳ vọng -> 3000.

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Kỳ vọng SPX500 tăng vượt đỉnh đã đạt kỳ vọng, hiện tại khả năng cao sẽ chạm mức 3000 điểm và vượt trên 3000 điểm.
FED duy trì chính sách thận trọng đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào CK như kênh đầu tư mạo hiểm hiện tại. Mặc dù USD giảm sau phát biểu của FED nhưng kỳ vọng dài hạn vẫn ủng hộ long USD. Chờ thêm tín hiệu để trade.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.