NgocHaiPearlie

SPX - Vượt qua 2800 hướng đến 2940

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Chỉ số CK Mỹ đã tăng vượt được mức 2800 tạo xu hướng tăng trở lại, kỳ vọng đạt đỉnh cũ.