Deptraikhoaito

2 cột mốc mà trong vòng 3 tháng tới TLM sẽ về

BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn xấu, giá của TLM sắp tới sẽ đi về 2 vùng dưới đây. Sớm nhất là tháng 7 năm sau mới có thể ngoi lên được. Cho nên các bạn đừng vội mua TLM… xấu nhất có thể sẽ downtrend tầm 3-5 năm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.