TradingView

Ý tưởng đầu tư tốt nhất của bạn là gì?

Đào tạo
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Bước 1 - Chia sẻ ý tưởng đầu tư tốt nhất của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Bước 2 - Giải thích chi tiết ý tưởng của bạn bằng các dữ kiện hoặc biểu đồ. Bạn cũng có thể liên kết đến một ý tưởng mà bạn đã xuất bản từ tài khoản TradingView của mình.
Bước 3 - Chúng tôi sẽ tặng 100 xu TradingView cho những ý tưởng quảng cáo tốt nhất và 200 xu TradingView cho những ý tưởng nhận được nhiều lượt thích nhất.

Chúng tôi hy vọng mọi người thích sự kiện này và chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế trong những tháng tới. Bạn đừng quyên sử dụng các nhận xét bên dưới để gặp gỡ những người khác, trò chuyện về thị trường và tìm ý tưởng mới.

P.S.

Điều quan trọng là tất cả chúng tôi đều ủng hộ những ý tưởng thú vị. Thật không dễ dàng để chia sẻ công khai các quảng cáo đầu tư vì đôi khi chúng không diễn ra như kế hoạch, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta cần khuyến khích những người làm như vậy. Chia sẻ ý tưởng giúp người khác học hỏi, tìm cơ hội mới và đưa ra phản hồi. Ngoài ra, những người đủ dũng cảm để chia sẻ sẽ có lợi thế trong trò chơi.

Chúng tôi rất mong nhận được thật nhiều các đóng góp! 📈

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.