cannotsl

TOTAL - ELLIOTT - SÓNG III - SIÊU SÓNG MẠNH NHẤT

Giá lên
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
TOTAL sẽ có 2 trường hợp di chuyển
Trường hợp 1: Tạo Cốc tay cầm và bay luôn. (Mũi tên tím)
Trường hợp 2: Tạo 1 nền giá đáy sideway rộng sau đó mới bay (Đường cong màu cam)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.