dautucoin16042020

TRX tại sao pump 0.37?

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Lý do TRX pump 0.37 có thể trong tháng 4 này là đây. Elliott chuẩn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.