dinhchien

TRXUSDT - Giảm theo Supertrend 29/8/2022

Giá xuống
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh tăng, khi phá vỡ điều chỉnh tăng về xu hướng giảm thì vào lệnh.
... Điều chỉnh tăng (Supertrend 1 giờ)

...Xu hướng điều chỉnh tăng bị phá vỡ:
* Tác giả đang dùng giao dịch tự động ở sàn Binance Future.
Tradingview > Webhook > Binance future.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.