NhatHoang_DataAnalysis

TRX USDT mở chu kỳ tăng mới đến đầu tháng 9

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Xu hướng tăng của TRon đã hình thành theo sóng logic altcoin theo chu kỳ tăng mới.
Vùng vỡ xu hướng của Altcoin xảy ra khi cấu trúc tăng của đồ thị bitcoin giảm về dưới 35k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.