Ly_Hoang_Official

Tesla - Tiếp tục bán xuống

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
#Tesla

MACD: phân kỳ xuất ở cả trend line (MACD) lẫn động lượng mua
RSI 14: 3 đỉnh bằng nhau là 1 tín hiệu phân kỳ rất rõ ràng

Còn biểu đồ giá thì chúng ta đang có 1 vùng sideway rất rộng đi cùng với đó là 1 động thái giảm về Support line của trend tăng ngắn hạn => nếu phá vỡ
Có thể kết luận TESLA 2021 đạt đỉnh gần 900$/share.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.