TradingView

5 mẹo để lập biểu đồ nhanh hơn

Đào tạo
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Dưới đây là 5 mẹo sẽ tăng tốc độ lập biểu đồ của bạn. Mỗi mẹo trong ý tưởng này liên quan đến một phím tắt đơn giản: giữ phím command trên máy Mac hoặc phím Ctrl trên PC của bạn. Thành thạo phím tắt này sẽ cải thiện cách bạn chọn nhiều bản vẽ, áp dụng các chỉnh sửa hàng loạt và cuối cùng là tăng tốc quá trình nghiên cứu của bạn.

1. Chọn nhiều bản vẽ trong một khu vực bằng cách giữ phím command trên máy Mac hoặc phím Ctrl trên PC rồi kéo chuột qua khu vực bạn muốn chọn. Đây là một trong những cách nhanh nhất để chọn nhiều bản vẽ cùng một lúc. Giữ command/Ctrl và sau đó kéo chuột qua một khu vực cụ thể.

2. Bạn cũng có thể chọn nhiều bản vẽ cùng một lúc. Để bắt đầu, hãy nhấn và giữ phím command (Mac) hoặc phím Ctrl (PC), sau đó nhấp vào từng bản vẽ một. Điều này rất hữu ích để chọn các bản vẽ cụ thể được trải ra xung quanh biểu đồ hoặc khó tìm

3. Khi bạn đã học cách chọn nhiều bản vẽ trên biểu đồ của mình, bạn có biết rằng bạn có thể áp dụng các thay đổi hàng loạt cho chúng không? Ví dụ: bạn có thể chọn nhiều bản vẽ trên biểu đồ của mình và sau đó thay đổi màu cho mỗi bản vẽ bằng một cú nhấp chuột. Giữ command/Ctrl, chọn từng bản vẽ, sau đó thay đổi màu trong thanh công cụ nổi xuất hiện.

4. Bạn có thể thay đổi nhiều hơn chỉ là màu sắc ... Bạn cũng có thể áp dụng các thay đổi hàng loạt đối với độ dày của đường kẻ, đường viền, thứ tự hình ảnh và màu chữ. Chọn từng bản vẽ bằng command/Ctrl và sử dụng thanh công cụ nổi để áp dụng bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

5. Các phím command và Ctrl cũng có thể được sử dụng để sao chép bản vẽ. Giữ command trên máy Mac hoặc Ctrl trên PC, sau đó kéo bản vẽ đã chọn. Nó sẽ nhân bản ngay lập tức. 🕺🕺

Chúng tôi hy vọng bạn thích năm mẹo này. Điều quan trọng là phải nắm vững sức mạnh của phím command và phím Ctrl. Với phím tắt này, bạn có thể chọn nhiều bản vẽ, áp dụng các thay đổi hàng loạt và sao chép bản vẽ ngay lập tức.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về những mẹo này! Nhóm của chúng tôi sẽ đọc các nhận xét và cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Bạn cũng có thể để lại phản hồi và đề xuất.

P.S. Chúng tôi sử dụng thẻ hashtag #TradingViewTips để chia sẻ các mẹo hữu ích khác về cách sử dụng nền tảng. 🙌

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.