TWITTER INC
TWTR NYSE

TWTR
TWITTER INC NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TWTR Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm / Dịch vụ Internet
Twitter, Inc. cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng, nhà quảng cáo, nhà phát triển và đối tác dữ liệu. Các sản phẩm và dịch vụ của Công ty bao gồm Twitter, Periscope, Promoted Tweets, Promoted Accounts và Promoted Trends. Twitter là một nền tảng để thể hiện bản thân và trò chuyện công khai trong thời gian thực. Chương trình phát sóng của Periscope cũng có thể được xem qua Twitter và trình duyệt Web trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Các Sản phẩm Quảng cáo cho phép các nhà quảng cáo của mình quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của họ, tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận và mở rộng cuộc trò chuyện xung quanh các chiến dịch quảng cáo của họ. Tài khoản Quảng cáo xuất hiện ở cùng định dạng và địa điểm giống như các tài khoản được đề xuất bởi công cụ đề xuất Ai Theo dõi hoặc trong một số trường hợp, trong Tweets trong dòng thời gian của người dùng. Xu hướng Quảng cáo xuất hiện ở đầu danh sách các chủ đề xu hướng trong cả ngày ở một quốc gia cụ thể hoặc trên cơ sở toàn cầu. MoPub là một nền tảng quảng cáo tập trung vào thiết bị di động. Nền tảng Khán giả Twitter là một nền tảng cung cấp quảng cáo.

Breaking news