UnknownUnicorn1044172

TWITTER - D1 | LONG tại giá 30 đến 31 và TARGET tại 36-38

Giá lên
NYSE:TWTR   TWITTER INC
>> Cổ phiếu Twitter dự đoán của tôi là sẽ có đợt hồi phục tốt sau khi đã giảm tới 20% giá trị.
>> Bằng phương pháp phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường, tôi đề xuất ý tưởng kinh doanh:

Twitter - D1 | Mua tại giá 30 --> 31 và Target tại 36 -> 38
----------------