UnknownUnicorn1044172

USDJPY -> SELL tại 109.6x | Biểu đồ Weekly - W1

Giá lên
UnknownUnicorn1044172 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY -> SELL tại 109.6x | Biểu đồ Weekly - W1

Dự đoán mô hình tam giác hướng xuống và điểm Break-out sẽ được hình thành
Bình luận:
down
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.