dinhchien

US30 - Giao dịch loại 2 - 3% rủi ro tài khoản.

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Luôn dừng lỗ (Stop loss).
- Chìa khóa giao dịch: xác suất 50% khi dự báo hình từ quá khứ.