FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC GIẢM SỐC SAU CĂNG THẲNG

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Trong phiên tối qua, chỉ số Dowjone tiếp tục giảm sâu sau thông tin căng thẳng giữa Nga - Ukraine về việc phía Nga bắn 2 xe bộ binh Ukraine vượt biên giới khiến 5 người tử vong. Thông tin này đã làm chỉ số US30 giảm ngay trong đêm. Hôm nay khả năng US30 sẽ tiếp tục giảm và có thể canh Sell quanh Zone 3

Zone 1: 34536 - 34562
Zone 2: 34262 - 34366
Zone 3: 33837 - 34002
Zone 4: 33483 - 33644

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.