FAST-TRADING

US30 VẪN CHỊU ÁP LỰC BÁN TRƯỚC CĂNG THẲNG CHÍNH TRỊ

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị Nga - Ukraine, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục mang tâm lý lo ngại và bán tháo. US30 vẫn đang trong xu hướng giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi.
Hôm nay có thể canh Sell quanh Zone 2. Thị trường sẽ hồi phục nếu như vượt được Zone 2 này.

Zone 1: 34536 - 34562
Zone 2: 34262 - 34366
Zone 3: 33956 - 34002
Zone 4: 33677 - 33795
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.