FAST-TRADING

US30 tiếp tục bám xu hướng giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay đang trong trend giảm, chú ý các Zone Sell trong ngắn hạn, thị trường chỉ đảo chiều khi Zone 2 bị breakout.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34883 - 34917
Zone 3: 34603 - 34641
Zone 4: 34311 - 34315
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận