Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng US30 tuần cuối tháng 11, đầu tháng 12

OANDA:US30USD   US Wall St 30
Tiếp tục xu hướng giảm điểm của US30 đã được đề cập ở tuần thứ 3 tháng 11. Tuần thứ 4 mình chỉ kì vọng là 1 tuần điều chỉnh nên đã không tham gia giao dịch US30. Tuy nhiên sau một đợt điều chỉnh nhẹ US30 tiếp tục giảm sâu.
Điều này cho chúng ta một xu hướng điều chỉnh giảm rõ ràng hơn rất nhiều. Vì vậy tuần này chúng ta sẽ chờ điều chỉnh và tiếp tục bán theo xu hướng.