FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC BỊ BÁN THÁO

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục có dấu hiệu giảm mạnh sau khi có tuyên bố mở chiến dịch quân sự tại khu vực phía đông Ukraine. Dấu hiệu này cho thấy khả năng cao giá sẽ còn tiếp tục giảm sâu trong chiều tối nay. Có thể tiếp tục canh Sell nếu thủng Zone 3.

Zone 1: 33941 - 34035
Zone 2: 33393 - 33650
Zone 3: 32118 - 32354
Zone 4: 31725 - 31840
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.