FAST-TRADING

US30 tích luỹ sideway trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang duy trì trong biên tích luỹ giảm, chú ý khu vực Reversal Zone, nếu như breakout được vùng đó thì giá mới tăng trở lại.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34831 - 34860
Zone 3: 34606 - 34672
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận