FAST-TRADING

US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên giảm, chú ý các vùng sau
Zone 1: 35061 - 35084
Zone 2: 34912 - 34948
Zone 3: 34762 - 34763
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận