FAST-TRADING

US30 GIẢM 2% SAU ẢNH HƯỞNG CĂNG THẲNG

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Ảnh hưởng từ mối lo ngại của giới đầu tư đang gia tăng mạnh liên quan đến căng thẳng Nga - Ukraine, chỉ số Dowjone đã giảm 2% trong đêm qua.
Hôm nay chúng ta có thể canh Sell US30 quanh Zone 2.

Zone 1: 34673 - 34750
Zone 2: 34430 - 34569
Zone 3: 34038 - 34119
Zone 4: 33677 - 33795
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.