dinhchien

US30 - Hình Wolfwave cho đợt giảm cuối tuần

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
- Luôn stop loss.
- Chìa khóa giao dịch: xác suất luôn 50/50.