anhle97

Chứng khoán Mỹ 15/04/2022: Mua vào SPX500

CAPITALCOM:US500   US 500
Buy SPX500 tại 4430-4440
STL 4390
TP 4520-4560-4600
Thị trường chứng khoán Mỹ đang hồi phục do sự suy yếu của chỉ số DXY dẫn đến các cổ phiếu công nghệ hồi phục.
SPX500 đang có tín hiệu của 2 đáy củng cố cho đà tăng hiện tại.

Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.