dinhchien

USDCAD - Đánh giảm hình Vai đầu vai (reversal)

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Dự đoán USDOLLAR về trend giảm dài hạn.
- Daily: kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới.
- H4: có tín hiệu giảm theo hình Vai đầu vai. Hỗ trợ bởi indicator.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.