BLOGFOREXVIET

2 Vùng Buy USDCHF

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá USDCHF đã đi lên cao sau đột phá.
điều cần làm là bạn nên chờ 1 pullback về lại trendline
có 02 vùng BUY như trên biểu đồ
Buy 1 = SL 1
Buy 2 = SL 2
hoặc SL ở đâu bạn muốn tùy vào tài khoản của bạn
Chỉ 1 vùng để đặt TP
đây là setup cá nhân chỉ nên tham khảo. Chúc các bạn may mắn.
Giao dịch đang hoạt động:
giá đã đến vùng BUY 1, chờ tín hiệu nến.
Giao dịch đang hoạt động:
GIá đảo chiều tăng, hướng đến TP tuần này
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.