dinhchien

USDCHF - Phương pháp GD 3 màn hình & Elliot target 28-9

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá bán rồi tăng
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.