tradafx

Đợi thiết lập hoàn chỉnh để thực hiện lệnh mua USDCHF

Giá lên
tradafx Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Cấu trúc: Sideway
Xu hướng trước đó: Tăng
Giá đang có phản ứng tăng với vùng hỗ trợ 0.91200-0.91400, và xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Key level tại 0.92000 chưa bị phá vỡ.
Nhận định: Đợi giá tăng hoàn thành trên Key level 0.92000 và hồi xác tạo đỉnh xác nhận xu hướng tăng trở lại thì có thể vào lệnh mua.
Mục tiêu giá là các vùng kháng cự kế tiếp: 0.92800 và 0.93700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Bình luận:
Giá không xác nhận xu hướng giảm, đã tăng mạnh và có khả năng kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 0.92000 :

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.