tradafx

Kênh giá tăng đã bị phá vỡ - Chờ đợi một thiết lập lệnh bán

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY tại khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc: Kênh tăng giá đã bị phá vỡ.
Xu hướng: Xu hướng giảm xác đã được xác nhận.
Hiện tại có Key level tại 110.400: khả năng chờ giá hồi về và có thiết lập bán với các mẫu hình giá/ mẫu hình nến xác nhận.
Vùng giá mục tiêu - Vùng hỗ trợ kế tiếp: 108.700
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.