dinhchien

USDCHF - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới.

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Sóng 3 Elliot target 1 đã hoàn thành.
- Với lực giảm tại sóng 3 có hỗ trợ của MACD kỳ vọng sẽ test lại đáy này và tạo đáy mới theo hình Bat Pattern .
- Nếu tin rằng sóng 4 sẽ không vượt sóng 1 vậy stop loss ngay sóng 1 rồi?
* Chìa khóa: thị trường luôn sai (50/50%). Phải stop loss nhé.