dinhchien

USDCHF - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới.

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Sóng 3 Elliot target 1 đã hoàn thành.
- Với lực giảm tại sóng 3 có hỗ trợ của MACD kỳ vọng sẽ test lại đáy này và tạo đáy mới theo hình Bat Pattern .
- Nếu tin rằng sóng 4 sẽ không vượt sóng 1 vậy stop loss ngay sóng 1 rồi?
* Chìa khóa: thị trường luôn sai (50/50%). Phải stop loss nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.