binancash

Tại sao dù lỗ nhưng các nước mua trái phiếu của Mỹ?

Đào tạo
FX_IDC:USDCNY   Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc
Để hiểu về vấn đề tại sao các nước lại mua trái phiếu của Mỹ thì nôm na như sau:
Đầu tiên để hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ thì hàng hoá phải rẻ, để hàng hoá rẻ thì đồng tiền của họ phải rẻ, để đồng tiền rẻ trong 1 nền kinh tế mạnh thì nó cần một lượng tiền mặt đô la rất lớn và khi cần tiền đô đổi ra là có ngay lập tức nếu không sẽ khang hiếm tiền Mỹ, nếu khang hiếm tiền Mỹ thì các công ty cần nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ sẽ không có tiền đô để nhập khẩu thì hàng hoá sẽ lên giá và đây là điều các nước không muốn vì nếu tiền đô lên giá thì hàng hoá của họ mắc hơn vì vậy họ cần một lượng tiền đô sẵn sàng nhưng chẳng lẽ để tiền đô ở không thì nó sẽ mất giá 3%/năm do vậy họ sẽ mua công nợ của Mỹ gọi là trái phiếu và được trả lãi 1.5%/năm (tức là lỗ 1.5%)
Thứ hai là từ việc mua trái phiếu và khi nào cần là họ bán ra ngay lập tức và có người mua ngay lập tức và có 1 lượng tiền mặt tức cho việc nhập khẩu.
Thứ ba là việc mua trái phiếu là cách chống lại sự mất giá của cục dữ trữ tiền đô của các nước và càng nhiều tiền đô thì đồng đô la sẽ mất giá so với tiền trong nước của nó

Chính từ ba lý do trên mà các nước mua trái phiếu của Mỹ để ổn định nền kinh tế trong nước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.