GKFXPrimeVN

USDJPY - 11/06/2018

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 109,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,35 với mục tiêu 110,05 & 110,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,35, có thể tới 109,15 & 108,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.