DubaiSC

USD/JPY trong ngày: xu hướng tăng giá lấn át.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
149,50

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 149,50 với mục tiêu mở rộng lên 150,00 & 150,20.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 149,50 có thể giảm tới 149,30 & 149,10.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI đề xuất xu thế tiếp tục tiến xa hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.