DubaiSC

USD/CAD trong ngày: hướng tới mức tỷ giá 1,3650.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,3760

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,3760 với mục tiêu mở rộng lên 1,3680 & 1,3650.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1,3760 có thể tăng tới 1,3790 & 1,3830.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.