DubaiSC

USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USD/JPY được xây dựng dựa trên động thái phục hồi của tuần này từ giữa các mức 129,00, hoặc mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022 và đạt được lực kéo trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Sáu. Động lượng nâng giá giao ngay lên mức cao nhất trong hơn một tuần, xung quanh khu vực 134,40 trong thời gian đầu của phiên giao dịch châu Âu và được hỗ trợ bởi lực mua tiếp theo là Đô la Mỹ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.