LegacyVA

UJ: hướng đến kháng cự

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
sau khi căng thẳng qua đi, jpy đã giảm lại
UJ tiếp đà lên

hiện tại, ngưỡng kháng cự tại 111 có thể đạt được
nếu USD đủ mạnh, giá sẽ còn lên tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.