LegacyVA

vàng: lực bán mạnh

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
lực bán vàng vẫn tương đối mạnh, chưa có dấu hiệu dừng lại
trend quan trọng đã bị phá
ngưỡng giá tiếp theo có thể là vùng 1250-1240

trong trường hợp giá hồi, cần thận trọng để chờ bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.