GKFXPrimeVN

USDJPY - 21/08/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 110,30

Khuyến nghị giao dịch: mUA 110, 05 với mục tiêu 109,75 & 109,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 110,30, có thể tới 110,50 & 110,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.