GKFXPrimeVN

USDJPY - 01/06/2018

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 108,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,70 với mục tiêu 109,45 & 109,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,70, có thể tới 108,35 & 108,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.