Donald_Nguyen

USDJPY trọng tâm là dữ liệu GDP của Mỹ

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đúng như dự đoán trước đó cặp USD/JPY giảm xuống gần mốc 146,50. Sự sụt giảm của Đồng đô la Mỹ và lãi suất thấp hơn của Mỹ đã khiến USDJPY bị tác động tiêu cực trong những ngày gần đây. Tại thời điểm viết bài giá đang giao dịch ở mức 145,80 tiếp tục hướng tới mức hỗ trợ 146,55 việc thoát khỏi mức hỗ trợ này sẽ khiến giá tìm kiếm mức hỗ trợ 145,91.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.