Donald_Nguyen

USDJPY giảm giá

Donald_Nguyen Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đúng như dự đoán của ngày hôm qua, USDJPY thoát khỏi khoảng vùng đi ngang trước đó giảm giá khi USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn. Tại thời điểm viết bài giá đang giao dịch ở mức 148,21 giảm 0,12% trong ngày.

Từ biểu đồ phân tích, mức hỗ trợ ngay lập tức 148,01 đang đóng vai trò là chất xúc tác để đẩy USDJPY điều chỉnh trở lại cho một đợt giảm giá mạnh, nếu điều đó xảy ra cặp tiền sẽ phải đối mặt với mức kháng cự 148,64 một lần nữa. Mặt khác việc UJ không đóng nhận mức hỗ trợ này sẽ khiến giá sâu.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.