GKFXPrimeVN

USDJPY - 03/07/2018

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 110,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,65 với mục tiêu 111,05 & 111,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,65, có thể tới 110,35 & 110,10.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.