GKFXPrimeVN

USDJPY - 04/07/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 110,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,60 với mục tiêu 110,25 & 110,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 110,60, có thể tới 110,80 & 111,05.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 110,60 khả năng quay về 110,25 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.