Leadership

Đà giảm mới chỉ bắt đầu với USDJPY

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cuối cùng thì USDJPY cũng chịu giảm về 111.000 vào tối ngày hôm qua. Đến thời điểm này thì đã có đến 80% vị thế BUY cho USDJPY . Tuy nhiên, tôi lại cho rằng USDJPY sẽ còn giảm nữa. Bên cạnh đó, đánh Scalping USDJPY thời vào lúc này theo tôi là cực kì hợp lí. Nếu các bạn chưa rõ về cách đánh scalping, hãy cứ trao đổi cùng với tôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.