BlackBull_Markets

Yên Thách Thức: ĐIỀU Gì tiếp theo CHO USD / JPY?

BLACKBULL:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Yên Thách Thức: ĐIỀU Gì tiếp theo CHO USD / JPY?

Cuộc đấu Tranh Của Đồng Yên chống Lại Đồng Đô la mỹ vẫn tiếp diễn trong tuần này, KHI USDJPY giải quyết trên 143.00 và đạt mức cao mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Sau một số giao dịch đi ngang, các nhà giao dịch hiện đang tiếp tục đẩy mạnh tăng giá nhằm đạt mức cao gần đây là 143.9000, tiếp theo là các mục tiêu tiềm năng tại 144.00 và 145.050.

Tuần trước, Ngân hàng Nhật bản (BoJ) đã gây bất ngờ cho thị trường bằng cách điều chỉnh nhẹ chính sách Kiểm soát Đường Cong Lợi suất (ycc). Mặc dù sự điều chỉnh này có thể tương đối nhỏ, nhưng nó đã giữ cho những người tham gia thị trường cảnh báo về khả năng CAN thiệp NGOẠI HỐI nếu Đồng Yên tiếp tục suy yếu. Trong bối cảnh này, MA 50 ngày tại 141.430 có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức.

Sự kiện quan trọng nhất cần xem trên lịch là bản phát hành chỉ số Giá Tiêu dùng hoa kỳ (cpi) vào Ngày mai. Con số CPI thấp hơn dự đoán có thể gây áp lực lên CẶP USD/JPY, trong khi chỉ số cao hơn có thể làm mới lãi suất ở mức trên 145.000. Tuy nhiên, tiềm năng Can thiệp Của BoJ vẫn là mối quan tâm đối với các nhà giao dịch hoạt động trên ngưỡng này.

Import the BlackBull Markets Economic Calendar:
blackbull.com/en/economic-calendar/?utm_source=tradingview

Free TradingView Premium with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.