GKFXPrimeVN

USDJPY - 13/07/2018

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 112,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,35 với mục tiêu 113,00 & 113,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,35, có thể tới 112,00 & 111,65.

Tư vấn kĩ thuật: điểm kháng cự tiếp theo là 113,00 và sau là 113,35.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.