dinhchien

USDOLLAR - dự giảm trong 2 tuần kế tiếp - Elliot

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Nói hết trên chart cho dễ nhìn.
- Chìa khóa giao dịch: 50/50% cho tất cả.
- Cắt stop loss thì đau lòng, nhưng không cắt thì cá mập cắn ráng chịu.

Đã lâu mới có thời gian ghi chi tiết.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.