dinhchien

USDOLLAR - dự giảm trong 2 tuần kế tiếp - Elliot

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Nói hết trên chart cho dễ nhìn.
- Chìa khóa giao dịch: 50/50% cho tất cả.
- Cắt stop loss thì đau lòng, nhưng không cắt thì cá mập cắn ráng chịu.

Đã lâu mới có thời gian ghi chi tiết.