DatTong

USD/ SGD, H4. DOWNWARD

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
- Giá đã phá vỡ cản, cho xu hướng đi xuống
- Chờ giá quay lại test cản, cho tín hiệu--> Bán

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.