DatTong

USD/ SGD, H4. DOWNWARD

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
- Giá đã phá vỡ cản, cho xu hướng đi xuống
- Chờ giá quay lại test cản, cho tín hiệu--> Bán