OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
- Giá hiện tại test cản, đóng dưới cản.
Nến D1 cho áp lực bán.
--> Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.